Vereniging - VogelVereniging Veldhoven

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vereniging

De Vereniging

Opgericht : 18 december 1951

Aangesloten bij : Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Afdeling : V 07 “Veldhoven 1”
Inschrijving KvK : 40237686

Contributie : Volwassen leden € 30,00 (per 1 Januari)
Jeugdleden ( t/m 16 jaar ) € 15,00
Betaling : Contant in de vergadering
Rabobank NL 42 RABO 0153 6536 04
Postbank (ING) NL 71 INGB 0004 2514 16 (vervalt per 01-01-2019!!!)
 Contributie betalingen alleen via de rabobank!!!

Bestuur : Voorzitter; 1e + 2e secretaris; penningmeester en 3 Commissarissen
Erevoorzitter: Hans Kerkhof
Erelid : Tiny van den Dungen

Ledenvergadering : Iedere 1e dinsdag van de maand
m.u.v. juli en augustus.
Voor informatie Perry van Knegsel
Tel: 040-2548232

Vogelbeurs : Iedere 4e zondag van de maand.
Van 9.30 tot 11.30
Voor informatie: Albert Sprengers Tel: 040-2538138
Communicatie : Maandelijks het Bondsblad NBvV
10 x per jaar het clubblad.

E-Mail: knegsel@onsbrabantnet.nl, secretariaat.

Clubhuis : 't Tweespan
Mira 2
5505 AT Veldhoven
Tel: 040-2539091

Beëindiging lidmaatschap:
Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap
beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn.
Dit kan per kwartaal.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu