TT 2023 - VogelVereniging Veldhoven

Ga naar de inhoud

TT 2023Facebook: Vogelshow Vogelvereniging Veldhoven.

Facebook: Vogelvereniging Veldhoven.
 
In ons clubhuis ‘t Tweespan, Mira 2, Veldhoven.
 
Onder de naam “ Open Zuid - Oost Brabantse Kampioenschappen”
 
Met medewerking en deelname van JMC, Japanse Meeuwen Club Afdeling Brabant-Oost.
 
Vogelvereniging Veldhoven organiseert deze tijdelijke vogelshow van vrijdag 27 oktober tot en met zondag 29 oktober, als inzet zal gestreden worden om de mooiste vogel van de show. Iedereen die correct geringde vogels heeft en lid is van een vogelvereniging aangesloten bij de NBVV, heeft in mogen schrijven voor deze show. Ook kunt u inschrijven met OK vogels. Deze show heeft haar bestaansrecht reeds ruimschoots bewezen gezien het grote aantal ingezonden vogels en inzenders. Op deze vogelshow zijn een kleine 550 vogels te bewonderen zoals kleurkanaries, grasparkieten, zebravinken, hybriden(bastaarden), Japanse meeuwen, tropische vogels, duifjes, wildzang, grote parkieten etc.
 
Met deze show wil Vogelvereniging Veldhoven de vogelsport bij de inwoners van Veldhoven en omgeving op een positieve manier onder de aandacht brengen.
 
De vogelsport is er voor jong en oud en voor iedere beurs.
Het is een mooie en leerzame vrijetijdsbesteding en met respect voor de natuur om ons heen.
 
Vele liefhebbers vinden hierin hun vertier en ontspanning en willen de resultaten graag aan u tonen.

Hieronder de nieuwe flyer van de TT 2023. 
 

 Terug naar de inhoud