TT 2022 - VogelVereniging Veldhoven

Ga naar de inhoud

TT 2022Facebook: Vogelshow Vogelvereniging Veldhoven.

Facebook: Vogelvereniging Veldhoven.

Aantal deelnemers TT 2022: 50
Aantal vogels  577
                                VOGELSHOW/TT
 
 
In ons clubhuis ‘t Tweespan, Mira 2, Veldhoven.
 
 
Onder de naam “ Open Zuid - Oost Brabantse Kampioenschappen”
 
Met medewerking en deelname van JMC, Japanse Meeuwen Club Afdeling Brabant-Oost.
 
Vogelvereniging Veldhoven organiseert deze tijdelijke vogelshow van vrijdag 28 oktober tot en met zondag 30 oktober, als inzet zal gestreden worden om de mooiste vogel van de show. Iedereen die correct geringde vogels heeft en lid is van een vogelvereniging aangesloten bij de NBVV, heeft in mogen schrijven voor deze show. Deze show heeft haar bestaansrecht reeds ruimschoots bewezen gezien het grote aantal ingezonden vogels en inzenders. Op deze vogelshow zijn een kleine 550 vogels te bewonderen zoals kleurkanaries, grasparkieten, zebravinken, hybriden(bastaarden), Japanse meeuwen, tropische vogels, duifjes, wildzang, grote parkieten etc.
 
 
Met deze show wil Vogelvereniging Veldhoven de vogelsport bij de inwoners van Veldhoven en omgeving op een positieve manier onder de aandacht brengen.
 
De vogelsport is er voor jong en oud en voor iedere beurs. Het is een mooie en leerzame vrijetijdsbesteding en met respect voor de natuur om ons heen.
 
Vele liefhebbers vinden hierin hun vertier en ontspanning en willen de resultaten graag aan u tonen.

Hier de uitslagen van de TT 2022, Zuid-Oost Brabantse Kampioenschappen.


Helaas zijn de uitslagen klein, maar hopelijk zichtbaar.

De foto's van de prijswinnaars gaan automatisch in willekeurige volgorde.
Sommige ziet u meerdere keren, maar die hebben ook meer prijzen gewonnen.

 
 

 Terug naar de inhoud