ALV 2018 - VogelVereniging Veldhoven

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ALV 2018

Jaarvergadering van 6 februari 2018.
Op deze jaarvergadering werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. De heer
Peter Verkuijlen district voorzitter van Brabant – Oost kwam de jubilarissen de
bijbehorende speld opsteken. De voorzitter spelde bij de jubilarissen die ook
zoveel jaren lid zijn van onze vereniging een speldje op. Voor ieder een bosje
bloemen een woord van dank voor hun inzet en betrokkenheid bij onze mooie
vereniging.
Gerrit Visser was niet aanwezig op de ALV.
Ben en Michel zijn bij hem thuis geweest om het speldje
van 60 jaar lidmaatschap van de NBvV en 60 jaar lid van
onze vogelvereniging op te spelden.
Niet aanwezig op deze jaarvergadering Wil Goossens ( 40 jaar lid van de NBvV
en onze vereniging) 
Peter Verkuijlen ( district voorzitter Brabant-Oost),
Albert Sprengers,(40 jaar lid van de NBvV en onze vereniging),
Sigurd Haak en Peter Verkuijlen (25 jaar lid van de NBvV en onze vereniging)
Gerrit Fisser (60jaar lid van de NBvV en onze vereniging) 
Sjaak van Bennekom lid van het hoofdbestuur NBvV en Ben v.d.Braken(kreeg een speld als lid van verdiensten).
Perry, onze secretaris, geeft een kleine toespraak als dank voor al die jaren die Ben voor de club heeft betekend.
Vanaf 1 mei is Ben aftredend voorzitter en zal dan het voorzitterschap overdragen aan Michel Steenbekkers.
Onderstaande leden werden met hun vogels kampioen op de Nederlandse
kampioenschappen van 2018. Ook zij werden in de bloemetjes gezet.
Tinus  Legius
Frank Kreyveld
Willie Obbing
Tinus Legius behaalde de volgende punten,
Kampioen- Stam Japanse meeuwen creme ino 372 punten
Kampioen- Stel Japanse meeuwen creme ino 185 punten
Kampioen-Enk. Japanse meeuwen creme ino 95 punten
Zilver- Enk. Japanse meeuwen creme ino 94 punten
Brons-Enk. Japanse meeuwen creme ino 93 punten
Kampioen-Enk. Dwergrietvink 94 punten
Zilver-Stam Dwergrietvinken 372 punten
Willie Obbing, Kampioen-Stam kanarie bruin pastel geen intensief 364 punten
Kampioen-Stel kanarie agaat geelmozaiek type 1 185 punten
Kampioen-Stel kanarie satinet geel schimmel 183 punten
Kampioen-Enk. Kanarie agaat ivoor schimmel 93 punten
Kampioen Enk. Kanarie bruinpastel wit 92 punten Zilver-Enk.
Kanarie agaat ivoor schimmel 91 punten
Frank Kreijveld, Kampioen-Stam Java bronzenman wildkleur 375 punten
Kampioen-Enk. Borneo bronzenman wildkleur 95 punten
Kampioen-Enk.Geparelde bronzeman wildkleur 93 punten
Zilver-Stel Javaanse muskaatvink wildkleur 183 punten
Kampioen-Enk. Javaanse muskaatvink wildkleur 93 punten
Brons- Enk. Javaanse muskaatvink wildkleur 91 punten
Zilver-Stel Parelhalsamadine wildkleur 183 punten
Kampioen-Enk. Parelhalsamadine wildkleur 91 punten
De sponsoren werden ook in de bloemetjes gezet.
Hans Kerkhof
Willie Hoens
De "nieuwe"uitbaters van zaal Friends. Anita en Marianne.
Ook werden in het zonnetje gezet, Peter van de Linden, Wim Sloots,
Frans van Gompel,Albert Jonkers en helaas niet aanwezig op deze avond Ad de Weijs,
de leden die de clubbladen rondbrengen in en rondom Veldhoven.
Maar ook Tom van knegsel voor het verzorgen van het materiaal voor de TT en vogelbeurs.
Henk Tops, voor het aanvragen van de zo belangrijke vogelringen van de NBvV.

------------------------------------------------------------------------------------
BESTUURSVERKIEZING 2018
Op de jaarvergadering is Anita Peeters herkozen als bestuurslid en is Michel
Steenbekkers met ingang van 1 mei 2018 gekozen als voorzitter. Tevens wordt
Frits van Hoof op die datum de nieuwe penningmeester. Wij wensen hen veel
succes, van harte gefeliciteerd en welkom in het bestuur. Groet Ben.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu